شرکت پویا کنترل الکترونیک (دانش بنیان)
POYA CONTROL ELECTRONIC
این قطعات برای اندازه گیری پارامتر تناژ باربرداری در تجهیزات LHM100 بوده و ازلحاظ عملیات در تجهیزات و دقت اندازه گیری حائز اهمیت میباشد. و در شرایط تحریم شرکت سازنده تجهیزات ، در خصوص تامین این قطعات هیچگونه پشتیبانی بعمل نیاورده و  شایان ذکر است که قطعات مذکور در شرایط معمول نیز دارای قیمت قابل توجهی میباشند و لذا با در نظر گرفتن موارد ذکر شده ، این شرکت طی تحقیقات و بررسی های بعمل آمده اقدام به طراحی و ساخت این قطعات نموده که در ذیل به مراحل آنها اشاره خواهد گردید.

- بررسی مشخصات فنی و استخراج گراف های تناژ به سیگنال در تجهیزات مذکور  
- بررسی مشخصات ابعادی و الکتریکی  محاسبات سازه ای مانند:
SWL-BREAKING LOAD-MEASURMENT RANGE-ACCURACY
OP TEMP-GEOMETRY-CORROSION PROTECT-TOLERANCE
OUT SIGNAL-REDUNDANCY-CONNECTION PLUG        
- سفارش به شرکت های مطرح سازنده لودسل طبق فرم طراحی ، مشخصات محاسبه و اندازه گیری شده، تهیه،  تست و اطمینان از صحت عملکرد و انطباق با تجهیز.

فرم تماس با ما

نام و نام خانوادگی*

پست الکترونیک*

موضوع

پیام*

اطلاعات تماس

آدرس :بلوار مرزداران بین سرسبز و البرز پلاک ۶۳ واحد ۵ / شرکت پویا کنترل الکترونیک

    44388835 9821+

    44291175 9821+

تمامی قوانین سایت محفوظ است. حق نشر ۱۳۹۵